คอร์ส GED หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม

คอร์ส GED หาดใหญ่จะสอนเฉพาะข้อสอบ Language Arts, Reading และ Language Arts, Writing เน้นตะลุยโจทย์ข้อสอบและสอนเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงๆ