ตารางสอบ CU-TEP หาดใหญ่

                              ตารางสอบ CU-TEP หาดใหญ่

จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ๋ สอบถามที่ 02-2183717, 02-2183705

 

(สนใจติว CU-TEP หาดใหญ่สอบถามที่ 093-6526644 หรือ line ID: englishprodigy) 

ครั้งที่ 1/2019    สอบวันที่ 27 เมษายน 2562   เวลา  08.30 น. - 11.30 น. 

ครั้งที่ 2/2019    สอบวันที่ 26 ตุลาคม 2562    เวลา  08.30 น. - 11.30 น.