ตารางสอบ TOEFL ITP หาดใหญ่

 

 

 

กำหนดการสอบ TOEFL ITP
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปี 2563

(สอบที่มอหาดใหญ่ สอบถามการสอบ TOEFL ITP ที่มอหาดใหญ่เบอร์ 074-289555 ที่นี่เป็นกวดวิชาไม่ใช่สนามสอบ)

(สนใจติว TOEFL ITP หาดใหญ่สอบถามที่ 093-6526644 หรือ line ID: englishprodigy) 

 

 

  ครั้งที่               วันรับสมัคร
วันประกาศ
        รายชื่อ/ห้องสอบ
              วันสอบ           เวลาสอบ
วันประกาศ
              ผลสอบ
     1

25 พฤศจิกายน 2562 -
27 ธันวาคม 2562

13 มกราคม 2563

        26 มกราคม 2563      09.30 - 11.30 น.        7 กุมภาพันธ์ 2563
     2

 7 กุมภาพันธ์ 2563 -
6 มีนาคม 2563

         16 มีนาคม 2563          29 มีนาคม 2563      09.30 - 11.30 น.

       10 เมษายน 2563

     3

10 เมษายน 2563 -
8 พฤษภาคม 2563

     18 พฤษภาคม 2563                 ยกเลิก
      31 พฤษภาคม 2563
     09.30 - 11.30 น.         12 มิถุนายน 2563
     4

13 กรกฎาคม 2563 -
7 สิงหาคม 2563

        17 สิงหาคม 2563         30 สิงหาคม 2563      09.30 - 11.30 น.        11 กันยายน 2563
     5

 11 กันยายน 2563 -
2 ตุลาคม 2563

       12 ตุลาคม 2563          25 ตุลาคม 2563      09.30 - 11.30 น.        8 พฤศจิกายน 2563