ตารางสอบ TOEFL ITP หาดใหญ่

กำหนดการสอบ TOEFL ITP

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปี 2561

(สอบที่มอหาดใหญ่ สอบถามการสอบ TOEFL ITP ที่มอหาดใหญ่เบอร์ 074-289555 ที่นี่เป็นกวดวิชาไม่ใช่สนามสอบ)

(สนใจติว TOEFL ITP หาดใหญ่สอบถามที่ 093-6526644 หรือ line ID: englishprodigy) 

 

ครั้งที่               วันรับสมัคร
วันประกาศ
        รายชื่อ/ห้องสอบ
              วันสอบ           เวลาสอบ
วันประกาศ
              ผลสอบ
     1

26 พฤศจิกายน 2561 -
26 ธันวาคม 2561

15 มกราคม 2562

        27 มกราคม 2562      09.30 - 11.30 น.        8 กุมภาพันธ์ 2562
     2

8 กุมภาพันธ์ 2562 -
4 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562

        12 มีนาคม 2562
        19 มีนาคม 2562
         24 มีนาคม 2562
         31 มีนาคม 2562
     09.30 - 11.30 น.

        5 เมษายน 2562
       12 เมษายน 2562

     3

5 เมษายน 2562 -
6 พฤษภาคม 2562

      14 พฤษภาคม 2562        26 พฤษภาคม 2562      09.30 - 11.30 น.         7 มิถุนายน 2562
     4

6 กันยายน 2562 -
7 ตุลาคม 2562

        15 ตุลาคม 2562           27 ตุลาคม 2562      09.30 - 11.30 น.        8 พฤศจิกายน 2562