บริการแปลภาษาอังกฤษหาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ หาดใหญ่ราคาถูก  โดยมืออาชีพ
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
เปิดสอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่หาดใหญ่ในทุกคอร์ส อาทิเช่นคอรส์เรียนภาษาอังกฤษหาดใหญ่ระดับป.1-ป.6, คอรส์เรียนภาษาอังกฤษหาด...
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานหาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานหาดใหญ่สอนเนื้อหาตามความต้องการของนักเรียน เช่น คอร์ส TOEIC, IELTS, TOEFL, CU-T...
คอร์ส SMART I หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
SMART-I (Smart 1) คือการสอบวัดผลเพื่อเข้าศึกษาต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (คณะบัญชี-บริหาร) มหาวิทยาลัยธร...
คอร์ส SAT หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
คอร์ส SAT หาดใหญ่จะสอนเฉพาะข้อสอบภาษาอังกฤษ คือ Critical Reading Section, Writing Section, และ SAT ESSAY ไม่สอนคณิตศาสตร...
คอร์ส CU-AAT หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
คอร์ส CU-AAT หาดใหญ่จะสอนเฉพาะพาร์ทภาษาอังกฤษคือ CU-AAT Verbal ซึ่งประกอบด้วย Critcal Reading Section ( Sentence Complet...
คอร์ส GED หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
คอร์ส GED หาดใหญ่จะสอนเฉพาะข้อสอบ Language Arts, Reading และ Language Arts, Writing เน้นตะลุยโจทย์ข้อสอบและสอนเทคนิคการท...
คอร์ส GAT ENG หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
คอร์ส GAT ENG หาดใหญ่จะสอนเทคนิควิธีทำข้อสอบซึ่งข้อสอบ GAT ENG จะมีทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม&nbs...
คอร์ส PSU-TEP หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
คอร์ส PSU-TEP หาดใหญ่ เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งในห...
คอร์ส Speaking หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
คอร์ส Speaking หาดใหญ่ จะสอนผู้เรียนตั้งแต่พื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษ ระดับกลาง และระดับสูง เมื่อจบคอร์สผู้เรียนจะสามารถพูด...
คอร์ส Writing หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
คอร์ส Writing หาดใหญ่จะสอนตั้งแต่พื้นฐานการเขียนเบื้องต้น ระดับกลางจนถึงระดับสูง เมื่อเรียนจบคอร์สผู้เรียนจะสามารถเขียนบ...
คอร์ส Grammar หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
คอร์ส Grammar หาดใหญ่เป็นคอร์สที่เน้นสอน Grammar สอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้าน Grammar อย...
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวหาดใหญ่ราคาถูกคุณภาพดี
สินค้าลดราคา
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
เปิดสอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่หาดใหญ่ในทุกคอร์ส อาทิเช่นคอรส์เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวระดับป.1-ป.6 ตัวต่อตัว, คอ...
คอร์ส TOEFL ITP หาดใหญ่
สินค้าแนะนำ
ตามตกลง
คอร์ส TOEFL ITP หาดใหญ่ เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในระดับอุดมศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ซึ่...
คอร์ส TU-GET หาดใหญ่
0.00 บาท
คอร์ส TU-GET เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลักสูตรปกติ...
คอร์ส CU-TEP หาดใหญ่
0.00 บาท
คอร์ส CU-TEP เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งในหลักสูตรปกติและหลัก...
คอร์ส Grammar, Writing, Speaking, and Reading หาดใหญ่
0.00 บาท
สำหรับคอร์ส Grammar, Writing, Speaking, and Reading หาดใหญ่ ทางสถาบันจะสอนผู้เรียนทั้ง 4 ทักษะเพื่อประสิทธิภาพในการใช้ภา...
คอร์ส ม.1 - ม.6
0.00 บาท
ในคอร์สเรียนนี้น้องๆ ม.1 - ม.6 จะได้รับการสอนทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ทางสถาบันฝึกให้น้องๆสามารถคิด...
คอร์ส ป.1-ป.6
0.00 บาท
เหมาะสำหรับน้องๆ ป.1-ป.6 ในคอร์สเรียนนี้น้องๆป.1-ป.6 จะได้รับการสอนทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ทางสถาบ...
คอร์ส TOEFL หาดใหญ่
0.00 บาท
เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศที่รับคะแนน TOEFL มีอาทิเช่น ประเทศอเมริกา...
คอร์ส TOEIC หาดใหญ่
0.00 บาท
  คอร์ส TOEIC หาดใหญ่ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบผ่านคะแนน TOEIC เพื่อใช้ในการสมัครงานหรือเลื่อนตำแหน่งในบริษ...
คอร์ส IELTS หาดใหญ่
0.00 บาท
เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศที่รับคะแนน IELTS มีอาทิเช่น ประเทศอังกฤษ อ...
ดูสินค้าทั้งหมด