ตารางสอบ TOEIC หาดใหญ่

                                                              ตารางสอบ TOEIC หาดใหญ่

Round
Exam Date
Time
Getting the results
Deadline for applications
1
16 Sep 2017
1 PM - 4 PM
22 Sep 2017 (3 PM)
21 Jul 2017 - 06 Sep 2017
 
2
14 Oct 2017
1 PM - 4 PM
20 Oct 2017 (3 PM)
07 Sep 2017 - 04 Oct 2017
 
3
18 Nov 2017
1 PM - 4 PM
24 Nov 2017 (3 PM)
05 Oct 2017 - 08 Nov 2017
 
4
16 Dec 2017
1 PM - 4 PM
22 Dec 2017 (3 PM)
09 Nov 2017 - 06 Dec 2017