คอร์ส TOEFL ITP หาดใหญ่
สินค้าแนะนำ
ตามตกลง
คอร์ส TOEFL ITP หาดใหญ่ เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในระดับอุดมศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ซึ่...
คอร์ส TU-GET หาดใหญ่
0.00 บาท
คอร์ส TU-GET เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลักสูตรปกติ...
คอร์ส CU-TEP หาดใหญ่
0.00 บาท
คอร์ส CU-TEP เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งในหลักสูตรปกติและหลัก...
คอร์ส Grammar, Writing, Speaking, and Reading
0.00 บาท
สำหรับคอร์ส Grammar, Writing, Speaking, and Reading ทางสถาบันจะสอนผู้เรียนทั้ง 4 ทักษะเพื่อประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ...
คอร์ส ม.1 - ม.6
0.00 บาท
ในคอร์สเรียนนี้น้องๆ ม.1 - ม.6 จะได้รับการสอนทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ทางสถาบันฝึกให้น้องๆสามารถคิด...
คอร์ส ป.1-ป.6
0.00 บาท
เหมาะสำหรับน้องๆ ป.1-ป.6 ในคอร์สเรียนนี้น้องๆป.1-ป.6 จะได้รับการสอนทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ทางสถาบ...
คอร์ส TOEFL หาดใหญ่
0.00 บาท
เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศที่รับคะแนน TOEFL มีอาทิเช่น ประเทศอเมริกา...
คอร์ส TOEIC หาดใหญ่
0.00 บาท
  คอร์ส TOEIC หาดใหญ่ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบผ่านคะแนน TOEIC เพื่อใช้ในการสมัครงานหรือเลื่อนตำแหน่งในบริษ...
คอร์ส IELTS หาดใหญ่
0.00 บาท
เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศที่รับคะแนน IELTS มีอาทิเช่น ประเทศอังกฤษ อ...
ดูสินค้าทั้งหมด